Deel deze pagina

Verzenden
mira_08

Hoofdstuk 8: Energiegebruik en broeikasgassen

• Doorgedreven maatregelen kunnen het energiegebruik in Vlaanderen gevoelig doen dalen tegen 2020. Op die manier kan Vlaanderen aansluiting vinden bij de Europese doelstelling. Vooral de huishoudens en de energieproductiesector kunnen veel besparen. Tegen 2020 kan Vlaanderen het aandeel hernieuwbare energiebronnen slechts beperkt optrekken. Fossiele energiebronnen blijven dus steeds de energiemix domineren.

• De sectoren industrie en energieproductie (ETS-sectoren) beschikken in Vlaanderen over onvoldoende kostenefficiënte binnenlandse maatregelen om de gezamelijke broeikasgasuitstoot tegen 2030 terug te dringen tot onder het niveau van 2006. Deze sectoren kunnen echter wel terugvallen op het verwerven van emissierechten. Dit in tegenstelling tot die sectoren die niet onder de Richtlijn Emissiehandel vallen (huishoudens en het gros van handel & diensten, landbouw en transport). Deze sectoren kunnen daarentegen wel zelfstandig de Europese doelstelling halen.

Lees het volledige hoofdstuk 8 'Energiegebruik en broeikasgassen (pdf). (Bestand aangepast met correcte figuur 8.4 op pagina 199)

Erratum figuur 8.4

Dit hoofdstuk baseert zich op resultaten uit de verschillende sector-studies:
• Het wetenschappelijk rapport 'Huishoudens en handel & diensten' (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport 'Landbouw' (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport 'Transport, Referentie- en Europa-scenario' (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport 'Transport, Visionair scenario' (pdf)
• Het wetenschappelijk rapport 'Energie- en klimaatscenario's voor sectoren Energie en Industrie'(pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'

Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)