Deel deze pagina

Verzenden
mira_02

Hoofdstuk 2: Sociaal-economische verkenning

• Vooral door immigratie en een tijdelijk verhoogd geboortecijfer groeit de bevolking in Vlaanderen tussen 2005 en 2030 tot 6 785 000 inwoners. Tegelijk zetten vergrijzing en ontgroening zich verder door. Ook de gezinsverdunning houdt aan.

• De jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt in de periode 2010-2030 gemiddeld 2 %. Het belang van diensten in de Vlaamse economie blijft toenemen ten opzichte van agrarische en industriële activiteiten. De groei van de werkgelegenheid en van de werkgelegenheidsgraad vlakt af naar 2030 toe.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Sociaal-economische verkenning’ (pdf).

Acherliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'. 

Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)