Deel deze pagina

Verzenden
mira_10

Hoofdstuk 10: Landgebruik

• Door de groei van de bevolking en de economie is er meer nood aan residentiële en commerciële bebouwing. Hierdoor breidt de oppervlakte versteende ruimte uit. Het landgebruik door landbouw krimpt in beide scenario’s. Bovendien neemt de bebouwing dicht bij grote wegen toe tussen 2005 en 2030.

• De oppervlakte groene ruimte per inwoner zal toenemen bij een meer milieu- en natuurgericht landbeheer, ook in de landbouw.

Lees het volledige hoofdstuk ‘Landgebruik’ (pdf).

Dit hoofdstuk baseert zich op:
• Het wetenschappelijk rapport Landgebruik (pdf)

Uitgebreid kaartmateriaal over het landgebruik in Vlaanderen tot 2030 is beschikbaar in de indicatorenatlas.

Link naar 'Natuurverkenning 2030' (NARA) Natuurrapport 2030 bevat gerelateerde hoofdstukken:
    • Moerasvegetaties kleine nete (pdf)
    • Landgebruik (pdf)
    • Biotopen (pdf)
    • Terrestrische soorten (pdf)

Achterliggende data vind je in de 'Kernset Milieuverkenning 2030'.

Contactpersoon MIRA: Stijn Overloop (s.overloop@vmm.be)

 

Link naar de Inidicatorenatlas

Klik op de kaart naar de Indicatorenatlas
met geanimeerde kaarten, grafieken
en beschrijvingen van indicatoren.