Deel deze pagina

Verzenden

Overzicht MIRA-publicaties

Al onze publicaties op een rij

 Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten rapporten die we met MIRA publiceren/publiceerden.

  • MIRA Topicrapport - integrale analyse van strategische topics
  • MIRA Toekomstverkenningen of MIRA-S Scenariorapport - focus op het milieu in de toekomst
  • MIRA Onderzoeksrapporten - wetenschappelijke onderbouwing van milieuthema's 
  • MIRA-T Indicatorrapport - actuele feiten en cijfers over ons milieu
  • MIRA-T Achtergronddocumenten en Themabeschrijvingen - verzamelde kennis per milieuthema
  • MIRA-T Methodefiches (enkel op aanvraag via mira@vmm.be) - het verhaal achter de cijfers
  • MIRA-T Focusrapport - focus op actuele milieuproblemen
  • MIRA-BE Beleidsevaluatierapport - focus op het milieubeleid
  • MIRA-Onderwijsbrochure - het milieurapport van Vlaanderen voor het (secundair) onderwijs

Publicaties in boekvorm

Hieronder vindt u een chronologische lijst van alle rapporten die in boekvorm werden gepubliceerd (van nieuw naar oud). Het eerste rapport verscheen in 1994. Sommige boeken kan u hier ook downloaden.