Deel deze pagina

Verzenden

Nieuwe cijfers in Kernset Milieudata 2016

De MIRA Kernset Milieudata 2016 is geüpdatet met de laatste beschikbare cijfers over energiegebruik en emissies naar de lucht voor tal van polluenten. Via de dynamische webtool kunnen de cijfers op een interactieve manier geraadpleegd worden.

Figuur: Opvraging grafiek emissies verzurende stoffen 

Grafiek emissies verzurende stoffen

De nieuwe cijfers in de MIRA Kernset Milieudata 2016 maken ons heel wat duidelijk. Wist je bijvoorbeeld dat …

  • het bruto binnenlands energiegebruik van Vlaanderen in 2014 voor het eerst sinds 2000 onder de 1 500 PJ blijft, dit door diverse efficiëntiewinsten in de verschillende sectoren maar ook door de erg warme wintermaanden in 2014.
  • het energiegebruik door het wegverkeer systematisch stijgt sinds de financieel-economische crisis in 2008-2009 en in 2014 opnieuw ongeveer even hoog ligt dan voor de crisis.
  • de emissie van de broeikasgasssen, met koolstofdioxide (CO2) als belangrijkste polluent, in de loop der jaren in beperkte mate daalt. Tussen 2000 en 2014 is de CO2-emissie met 15 % verminderd.
  • de huishoudelijk gebouwenverwarming verantwoordelijk is voor 53 % van de emissie van fijn stof (PM2,5) in 2014. Wanneer we te maken hebben met een strenge winter (zoals in 2013) loopt dit cijfer op tot 60 %.
  • de landbouw met 94 % het leeuwenaandeel vertegenwoordigt in de emissie van ammoniak (NH3). Sinds het jaar 2000 daalde de NH3-uitstoot in de landbouw met 20 %.
  • de emissie van zwaveldioxide (SO2) sterk verminderd is de laatste 15 jaar (een daling van 74 % in 2014 t.o.v. 2000). Dit door de efficiëntieverbeteringen van diverse processen, inzet van aardgas i.p.v. stookolie en kolen en gebruik van stookolie met een lager zwavelgehalte.

Naast energiegebruik en emissies naar de lucht, bevat de Kernset Milieudata ook cijfers over lozingen naar oppervlaktewater, afvalproductie en watergebruik. De dynamische webtool laat toe op een gebruiksvriendelijke manier de milieudata à la carte op te vragen. De cijfers zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten en dit voor een bepaalde tijdreeks.

Op basis van deze nieuwe data van energiegebruik en emissies naar de lucht zullen tal van indicatoren op onze website in de nabije toekomst eveneens geactualiseerd worden.

Voor de nieuwste cijfers, ga rechtstreeks naar de webtool Dynamische Kernset Milieudata.

Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)