Deel deze pagina

Verzenden

Nieuwe editie Kernset Milieudata

MIRA heeft de data over de milieudruk geactualiseerd. De laatste beschikbare cijfers omtrent energiegebruik, diverse emissies naar oppervlaktewater, afval, watergebruik, emissies van tal van polluenten naar lucht (behalve broeikasgassen) zijn opgenomen in onze Dynamische Kernset Milieudata.

De emissies van broeikasgassen worden nog herwerkt overeenkomstig de nieuwe rapporteringsrichtlijnen van de EU.

Onze webtool laat toe op een gebruiksvriendelijke manier de milieudata à la carte op te vragen. De cijfers zijn beschikbaar als totaal voor Vlaanderen, maar ook op niveau van sectoren, deelsectoren en activiteiten en dit voor een bepaalde tijdsreeks.

Ga rechtstreeks naar de webtool Dynamische Kernset Milieudata.

 

o Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)