Deel deze pagina

Verzenden

Wereldwaterdag: Regenwatergebruik in de lift

Meer dan de helft van de Vlaamse huishoudens beschikt over een regenwaterput of -ton.
Vooral bij woningen die de laatste 15 jaar gebouwd zijn, is er een hoger aantal regenwaterputten (70 %). Deze evolutie is belangrijk voor de bescherming van onze watervoorraden en de bestrijding van wateroverlast.

Uit een bevraging van de VMM blijkt dat de installatie van regenwaterputten toeneemt. Een vierde van de Vlaamse huishoudens zou al beschikken over een operationeel systeem voor hergebruik van regenwater. De toename is voornamelijk het gevolg van de verplichte installatie bij nieuwbouwwoningen sinds 1999. Ongeveer 30 % van de bevraagden gebruikt regenwater louter voor activiteiten buitenhuis, zoals planten water geven en gazon sproeien. Het zijn activiteiten waarvoor een eenvoudige regenwaterton al volstaat.

Toilet en wasmachine

Van de gezinnen met een waterput gebruikt 85 % het regenwater om het toilet te spoelen en 70 % voor de wasmachine. Regenwater gebruiken voor de persoonlijke hygiëne (douche of bad) is af te raden, al blijft 10 % van de bevraagden met een regenwaterput dat toch doen.

Veel regen en toch is water schaars

Vlaanderen is een regenachtige regio, maar paradoxaal genoeg ook een waterschaarse regio. Door de hoge bevolkingsdichtheid is er, per persoon gerekend, immers relatief weinig water beschikbaar. Bovendien hebben de intensieve industrie en landbouw in Vlaanderen ook grote hoeveelheden water nodig (link naar de MIRA-indicator Waterbeschikbaarheid).

In een waterschaarse regio wordt hoogwaardig drinkwater best niet gebruikt om het toilet te spoelen, de was te doen en te poetsen. Hergebruik van regenwater kan ervoor zorgen dat je al de helft van het leidingwater bespaart.

Door het water uit de regenwaterput te gebruiken ontstaat er telkens vrije opslagruimte in die regenwaterputten. Dat zorgt voor een extra waterbuffer tegen de overbelasting van rioleringen en wateroverlast in de straat.

Wereldwaterdag

afbeelding Wereldwaterdag 201322 maart 2013 is de Wereldwaterdag van de Verenigde Naties. Het beschermen van onze waterreserves is een cruciaal thema dat inspanningen vraagt van elk individu, elke gemeenschap, elke regio. Maar het belang ervan overstijgt ook onze landsgrenzen. Daarom maakt de Verenigde Naties van 2013 het jaar van de internationale samenwerking op het gebied van water.