Deel deze pagina

Verzenden

MIRA maakt opnieuw de milieubalans op voor Vlaanderen

Jaarlijks geeft het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) een overzicht van de staat van het leefmilieu in Vlaanderen aan de hand van indicatoren. Het MIRA Indicatorrapport biedt betrouwbare en actuele milieu-informatie en levert zo een belangrijke bijdrage aan het milieudebat in Vlaanderen.

Indicatoren maken de vooruitgang in een milieuprobleem zichtbaar en tonen waar bijkomende inspanningen nodig zijn. Het Indicatorrapport van MIRA toetst aan de hand van een 100-tal indicatoren de milieudoelstellingen in Vlaanderen af. MIRA wil op die manier actuele en betrouwbare milieu-informatie aanbieden aan beleidsmakers, milieudeskundigen en geïnteresseerde burgers.

Een greep uit de vele milieu-indicatoren die het rapport rijk is:
 • Eco-efficiëntie van de huishoudens
 • Energiegebruik door de huishoudens
 • Hernieuwbare energie: groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen
 • Emissie van verzurende stoffen door de landbouw
 • CO2-emissie van nieuw verkochte personenwagens
 • Emissie van dioxines naar de lucht
 • Pesticiden in oppervlaktewater
 • Potentieel ernstige hinder door lawaai
 • Totale emissie van broeikasgassen
 • Waterverbruik
 • Gezondheidseffecten van milieupolluenten
 • Duurzaam beleggen

Via MIRA Indicatorrapport 2012 kan u het volledige rapport raadplegen.

In de rubriek Feiten & cijfers vindt u een meer uitgebreide set van indicatoren.

Lees het persbericht van VMM.