Deel deze pagina

Verzenden

Earth Hour: Vlaamse economie minder energie-intensief

Ondanks de groei van de Vlaamse economie, bleef het energiegebruik in de periode 2000-2011 vrij stabiel. Daardoor is de Vlaamse economie ondertussen 13,1 % minder energie-intensief. Ook de koolstofintensiteit van onze economie nam in die periode af met een kwart.

De verschuiving naar een minder energie-intensieve economie heeft enerzijds te maken met structurele veranderingen. Het aandeel van de dienstensector in onze economie nam bijvoorbeeld toe ten opzichte van de industrie. Ook kunnen verschuivingen van primaire, energie-intensieve industrie (zoals staalindustrie) naar assemblage en afwerking van producten een rol spelen. Anderzijds zorgen technische innovaties voor meer energiezuinige processen.

Het elektriciteitsgebruik door de huishoudens lijkt tussen 2004 en 2011 te stabiliseren. Dit is het resultaat van twee tegengestelde krachten. Enerzijds neemt het stroomgebruik toe door een toename van het aantal (nieuwe) elektrische apparaten en de gebruiksduur van apparaten (bijvoorbeeld langer televisie kijken). Anderzijds daalt door een hogere efficiëntie van de apparaten het energiegebruik per apparaat.

Ook de koolstofintensiteit nam het laatste decennium af. Vaste fossiele brandstoffen met een hoge CO2-emissiefactor werden in Vlaanderen voor een deel vervangen door minder koolstofintensieve energiebronnen zoals aardgas en biomassa. Ook de toegenomen inzet van hernieuwbare energiebronnen ondersteunt de evolutie naar een koolstofarme economie. In 2011 was de Vlaamse economie een kwart minder koolstofintensief dan in 2000.

Energie-intensiteit blijft hoog

Vergeleken met de West-Europese landen (EU15) heeft Vlaanderen nog altijd de meest energie-intensieve economie, op Finland na. Door verder op hernieuwbare energie in te zetten, kan Vlaanderen erin slagen zowel de energie-intensiteit als de koolstofintensiteit verder terug te dringen.

Earth Hour

Op zaterdag 23 maart 2013 vindt om 20.30 u wereldwijd de actie Earth Hour plaats. Op initiatief van het WWF wil deze symbolische actie individuen, gemeenschappen en bedrijven sensibiliseren voor een meer duurzame wereld. Gedragsverandering en wereldwijde samenwerking kunnen een belangrijke bijdrage leveren in dit streven naar duurzaamheid. Door symbolisch een uurtje de lichten te doven wil Earth Hour hiertoe een aanzet geven.

afbeelding Earth Hour 2013

o Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)