Deel deze pagina

Verzenden

Hoe scoort de luchtkwaliteit in Vlaanderen? Lees het VMM jaarrapport Luchtkwaliteit 2012

Op 19 december publiceerde de VMM het rapport 'Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2012'. Het jaarrapport beschrijft de evolutie van de algemene luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest over de jaren heen en toetst de concentraties aan de Vlaamse en Europese wetgeving. De meetresultaten worden ook vergeleken met de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tot slot komen ook algemene tendensen in de geografische spreiding van de luchtverontreiniging en aandachtspunten op het vlak van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest aan bod.

De luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert. Vlaanderen behaalt in 2012 de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen. Voor nikkel is dat zelfs de eerste keer.

Ondanks die gunstige trend blijven er nog een aantal knelpunten. Voor fijn stof worden de jaargrenswaarden gerespecteerd, maar blijft de dagconcentratie in 4 van de 35 meetstations nog op te veel dagen te hoog. De gemeten ozonconcentraties bleven onder de Europese streefwaarden, maar de Europese langetermijndoelstellingen voor ozon zijn nog ver buiten bereik. Ook stikstofoxiden blijven een aandachtspunt. Voor zware metalen zien we enkel voor arseen en cadmium een lokaal probleem nabij bekende industriële bronnen.

o Lees het VMM nieuwsbericht
o Raadpleeg het volledige rapport 'Jaarrapport Luchtkwaliteit Vlaamse Gewest 2012' (pdf, 13,3 MB)
o Meer info over het nieuw beleidspakket voor schonere lucht in Europa, voorgesteld door de Europese Commissie op 18 december 2013

o Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)