Deel deze pagina

Verzenden

Nederlands project wint allereerste European Soundscape Award

Op 8 november 2011 werd in Londen de allereerste European Soundscape Award uitgereikt aan een project bij onze noorderburen. Het Europees Milieuagentschap werkt voor het uitreiken van de prijs samen met de Noise Abatement Society. Deze prijs bekroont Europese projecten die op een innovatieve manier de strijd aangaan tegen geluidshinder of de beheersing van het geluidsklimaat bevorderen. Op die manier wil het Europees Milieuagentschap de publieke opinie bewust maken van de gezondheidseffecten van overmatig geluid.

Het winnende project is de herinrichting van de Graafseweg in Wijchen waarbij een oplossing werd gevonden voor de geluidshinder door een drukke weg in het centrum van de gemeente. Zowel overheden, middenstand als burgers hadden hun inbreng in het uiteindelijke project. In het innovatieve ontwerp worden lage geluidsdrempels gecombineerd met een verzonken weg en voetgangersstroken met veel beplanting. Zo wordt niet alleen de geluidshinder aangepakt maar is het geheel ook visueel aantrekkelijk.

figuur project European Soundscape Award
(Bron: http://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-noise-with-quiet-asphalt/soundscape-awards-winner-2014-alverna)

Ook in Vlaanderen is geluidshinder een belangrijk probleem, zo gaf 10 % van de bevolking in 2008 via een schriftelijke enquête aan dat ze ernstig tot extreem gehinderd worden door geluid. Wegverkeer blijkt een van de belangrijkste bronnen van deze geluidshinder te zijn. Het Milieurapport Vlaanderen informeert over de gezondheidseffecten van geluid door het opvolgen van de verschillende indicatoren over geluid en geluidshinder.

o Meer informatie over geluid en geluidshinder 
o Meer informatie over de European Soundscape Award