Deel deze pagina

Verzenden

MIRA-infodag studies luchtkwaliteit 5 april 2011

Na de publicatie van de Milieuverkenning 2030 eind 2009 werden in 2010 in opdracht van MIRA drie vervolgstudies uitgevoerd over luchtkwaliteit (fijn stof, fotochemische luchtverontreiniging & verzuring). In deze studies zochten we antwoorden op vragen zoals het effect van emissiereducties van luchtpolluenten en precursoren op de luchtkwaliteit in Vlaanderen, de bijdragen van de sectoren, de export en import van luchtpolluenten, en de gezondheidseffecten en externe kosten.

Op 5 april 2011 werden de resultaten van deze studies gepresenteerd op een infodag, met volgend programma:

09:00-09:30: Onthaal met koffie
09:30-09:40: Woord vooraf door Philippe D'Hondt, afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie, VMM
09:40-10:00: Situering van de studies door Myriam Bossuyt, MIRA, VMM
10:00-10:50: Visionair scenario: fijn stof & ozon deel 1 en deel 2 door Frans Fierens, IRCEL, VMM
10:50-11:05: Pauze
11:05-11:55: Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit door Felix Deutsch, VITO
11:55-12:15: Indicatoren voor gezondheid: DALY's en externe kosten van fijn stof en ozon door
                    Jurgen Buekers, VITO
12:15-12:40: Visionair scenario: verzuring door Line Vancraeynest, MIRA, VMM
12:40-13:00: Vragenronde

foto hoofdstuk Luchtkwaliteit Milieuverkenning 2030

De onderzoeksrapporten van de studies zijn eveneens beschikbaar:
Zwevend stof en fotochemische luchtverontreiniging: visionair scenario Milieuverkenning 2030 (pdf, 14 MB)
Verzurende depositie en overschrijding kritische lasten: visionair scenario Milieuverkenning 2030
   (pdf, 2,9 MB)
Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit (pdf, 3,5 MB)

Voor meer informatie kan je terecht bij
o Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be) voor het thema fijn stof
o Line Vancraeynest (l.vancraeynest@vmm.be) voor de thema’s fotochemische luchtverontreiniging (ozon) en
   verzuring