Deel deze pagina

Verzenden

Binnenlands aanbod van bio-producten kan vraag niet volgen

campagnebeeld Bioweek 2011

Van 4 tot 11 juni organiseert BioForum Vlaanderen vzw de jaarlijkse Bioweek. Ook MIRA gaat bio en zet haar indicator 'Biologische landbouw' in de kijker.

De Vlaamse overheid stimuleert biologische landbouw omdat het een milieusparende teeltmethode is. De bodem blijft lang vruchtbaar door een ruime vruchtafwisseling en het gebruik van groenbemesters en organische bemesting. Synthetische chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, voeder met groeistimulatoren of antibiotica en genetisch gewijzigde organismen zijn verboden. Het evenwicht tussen dierlijke en plantaardige productie wordt in stand gehouden door de veebezetting te beperken.

Biologische landbouw in Vlaanderen zit al jaren in de lift. Het areaal biologische landbouw in Vlaanderen steeg in 2010 met 4 % ten opzichte van 2009 en met 21 % ten opzichte van 2005. Het areaal bereikt hiermee zijn hoogste niveau in 9 jaar.

Hiertegenover staat dat in 2010 slechts 0,6 % van het Vlaamse landbouwareaal ingenomen wordt door biologisch areaal. Vlaanderen scoort hiermee beduidend lager dan het Europese gemiddelde van 4,7 %.

Nochtans bestaat er een reële vraag naar bio-producten in België. 18 % van de Belgische consumenten koopt regelmatig biologische voedingsproducten. De consumptie van biologische producten groeit sinds 2006. Vandaag zit de biologische consumptie op haar hoogste peil sinds 2002 en overstijgt ze de Belgische productie.

o Lees de MIRA-indicator 'Biologische landbouw'
o Meer informatie over de bioweek
o Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)