Deel deze pagina

Verzenden

26 maart 2011: Earth Hour - 'Doe het licht uit voor de planeet'

Op 26 maart organiseert WWF wereldwijd opnieuw Earth Hour. Met deze symbolische actie wil WWF de aandacht vestigen op klimaatverandering en een oproep doen tot de wereldleiders om actie te ondernemen. Daarom vragen ze aan burgers, bedrijven en steden om de verlichting tussen 20u30 en 21u30 te doven.

MIRA volgt al geruime tijd de problematiek rond klimaatverandering, energiegebruik en lichtvervuiling op. 84 % van de broeikasgasemissies in Vlaanderen is een direct gevolg van het energiegebruik. En een kwart daarvan is afkomstig van onze stroomproductie. Respectievelijk 15 % en 40 % van het stroomgebruik van huishoudens en ‘handel & diensten’ gaat naar verlichting.

Lichtvervuiling is het overmatige en verspillende gebruik van kunstlicht. Bij slecht gerichte of overmatige buitenverlichting wordt een deel van het licht de hemel ingestuurd met hemelgloed als gevolg. Dit zorgt niet enkel voor lichthinder maar ook voor energieverspilling. De wegverlichting verlicht het Vlaamse wegennet bij benadering drie keer meer dan het licht van de volle maan op het hele Vlaamse grondgebied. De figuur toont de hemelgloed in België in 2007 na middernacht.
kaartje hemelgloed in België in 2007 na middernacht
Meer achtergrondinformatie over energiegebruik, klimaatverandering en lichtvervuiling vind je in de MIRA-achtergronddocumenten:
o Achtergronddocument Energie
o Achtergronddocument Klimaatverandering
o Achtergronddocument Lichthinder

Milieu-indicatoren die de actuele toestand in beeld brengen vind je in de rubriek Feiten en Cijfers:
o indicatoren Energie
o indicatoren Klimaatverandering
o indicatoren Lichthinder

o Meer informatie over Earth Hour: http://www.earthhour.be/