Deel deze pagina

Verzenden

MIRA actualiseert achtergronddocumenten

cover achtergronddocument Kwaliteit oppervlaktewater
MIRA actualiseerde vier achtergronddocumenten:
 Sector Industrie;
 Thema Fotochemische luchtverontreiniging;
 Thema Kwaliteit oppervlaktewater;
 Thema Zware metalen.

MIRA achtergronddocumenten bundelen kennis en informatie die als basis dienen voor het opmaken van milieu-indicatoren. Ze bieden dan ook een mooi overzicht van de beschikbare kennis over het onderwerp in Vlaanderen.

In de sectordocumenten worden inzichten in de milieudruk van een maatschappelijke activiteit (sector) besproken. Hiertoe worden indicatoren opgesteld vanuit de conceptuele milieuverstoringsketen (DPSI-R denkkader).

Het doel van de themahoofdstukken is het samenbrengen van inzichten in de milieukwaliteit als gevolg van de milieudruk van verantwoordelijke doelgroepen of sectoren.

Download de documenten:

Achtergronddocumenten ‘Industrie’
 Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)

Achtergronddocument ‘Fotochemische luchtverontreiniging’
Contactpersoon MIRA: Line Vancraeynest (l.vancraeynest@vmm.be)

Achtergronddocument ‘Kwaliteit oppvervlaktewater’
 Contactpersoon MIRA: Bob Peeters (b.peeters@vmm.be)

Achtergronddocument ‘Zware metalen’
 Contactpersoon MIRA: Bob Peeters (b.peeters@vmm.be)