Deel deze pagina

Verzenden

Toestand klimaat geanalyseerd: over gemiddelden en extremen

Op 18 november 2011 stelt IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties) een nieuw onderzoeksrapport voor waarin het nagaat hoe risico’s te beheren bij extreme weersomstandigheden om ons zo beter aan te passen aan klimaatverandering: Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Uit wetenschappelijke analyses blijkt dat klimaatverandering nu al plaats vindt en dat ook extreme weersomstandigheden steeds vaker zullen voorkomen.

MIRA (VMM) actualiseerde enkele indicatoren die het klimaat in ons land in beeld brengen, en heeft de datasets ook statistisch geanalyseerd. Enkele conclusies die uit die analyse naar voor komen zijn:
• De jaargemiddelde temperatuur in België stijgt significant sinds eind 19de eeuw. Inmiddels is het in België gemiddeld 2,3 °C warmer dan circa 200 jaar geleden.
• De 16 warmste jaren sinds 1833 situeren zich allemaal in de periode 1989-2010.
• De temperatuurstijging is duidelijk over alle seizoenen, maar de stijging is het grootst in de lente (+ 0,5 °C per decennium) en de zomer (+ 0,4 °C per decennium).
• Ook het aantal dagen met een maximumtemperatuur van 25 °C of meer is aan een duidelijke stijging bezig.
• Ons land kent een langzame maar aanhoudende stijging van de jaargemiddelde neerslag: + 5 mm per decennium.
• Die neerslagtoename tekent zich enkel tijdens de winter af. De neerslaghoeveelheid in de zomer verandert niet of nauwelijks. In de laatste decennia zien we wel een afname van het aantal neerslagdagen in de zomer.
• De kust wordt geconfronteerd met een stijging van het gemiddeld zeeniveau. Die stijging is sterker bij
hoog- dan bij laagwater. Vergeleken met 1970 lag het jaargemiddelde zeeniveau in 2010 al 103 mm hoger in Oostende, 115 mm hoger in Nieuwpoort en 133 mm hoger in Zeebrugge.

Figuur: Gemiddelde temperatuur per seizoen (Ukkel, 1833-2010)
Figuur Gemiddelde temperatuur per seizoen (Ukkel, 1833-2010), links boven lente, rechts boven zomer, links onder herfst, rechts onder winter
Bron: MIRA/VMM op basis van KMI

Volgende MIRA-indicatorfiches brengen het klimaat en de klimaatverandering in ons land duidelijk in beeld:
Jaargemiddelde temperatuur
o Hittegolven en andere temperatuursextremen
Jaargemiddelde neerslag
o Neerslagextremen
Overstromingen
Zeeniveau

Contactpersoon MIRA: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)