Deel deze pagina

Verzenden

MIRA actualiseert achtergronddocumenten Niet-ioniserende straling, Vlamvertragers en Waterkwantiteit

cover achtergronddocument Niet-ioniserende straling
MIRA Achtergronddocumenten bundelen kennis en informatie die als basis dienen voor de rapportering van milieu-indicatoren. Deze uitgebreide rapporten bieden dan ook een mooi overzicht van de beschikbare kennis over het onderwerp in Vlaanderen.

MIRA actualiseerde recent drie achtergronddocumenten:

Thema 'Niet-ioniserende straling'
Niet-ioniserende straling zijn zwakke elektromagnetische velden. Deze elektromagnetische velden zijn alomtegenwoordig. Samen met de expansie van toepassingen (bv. draadloze communicatie) groeide ook de maatschappelijke discussie, voornamelijk over het al dan niet schadelijk zijn voor de gezondheid van deze velden. Het achtergronddocument Niet-ioniserende straling biedt een overzicht van deze problematiek in Vlaanderen.

Thema 'Vlamvertragers'
Gebromeerde vlamvertragers (BFR’s) worden gebruikt om de brandbaarheid van kunststoffen te verminderen. Deze stoffen worden opgenomen door mens en dier en kunnen allerlei negatieve gezondheidseffecten veroorzaken (lever-, nier-, huid- en oogaandoeningen, neurologische effecten en kanker …). Dit achtergronddocument bevat recente gegevens van BFR-concentraties in paling uit Vlaamse oppervlaktewaters, in zeezoogdieren uit de Noordzee, in menselijk serum, menselijk vetweefsel en in moedermelk. Daarnaast is ook het overzicht van de Vlaamse en Europese beleidsinitiatieven over het gebruik van BFR’s geactualiseerd.

Thema 'Waterkwantiteit'
Het achtergronddocument Waterkwantiteit behandelt zowel de beschikbaarheid en het gebruik van water als de kwantitatieve toestand van het watersysteem. Zo bevat het rapport nieuwe cijfers en analysen over o.a. overstromingen, het afvoergedrag van waterlopen en de evolutie van de grondwaterstanden.

Download de documenten:
Achtergronddocument Niet-ioniserende straling
    o Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)

Achtergronddocument Vlamvertragers
    o Contactpersoon MIRA: Hugo Van Hooste (h.vanhooste@vmm.be)

Achtergronddocument Waterkwantiteit
    o Contactpersoon MIRA: Bob Peeters (b.peeters@vmm.be)