Deel deze pagina

Verzenden

Waarheen met ons milieu? Druk je stempel op het Vlaamse milieubeleidsplan

flyer Vlaamse milieubeleidsplanningHet Milieubeleidsplan 2011-2015 is een document waarin de Vlaamse regering de milieudoelstellingen en concrete maatregelen voor de komende vijf jaar opneemt. Het plan beoogt de bescherming van het het milieu en bevordert de doeltreffendheid en de samenhang van het milieubeleid op alle niveaus en terreinen. MIRA zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de milieubeleidsplanning. Zo dienden heel wat resultaten uit de Milieuverkenning 2030 als inspiratiebron.

Omdat het milieu iedereen aangaat hechten de beleidsmakers veel belang aan persoonlijke inspraak. Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 14 juni 2010 tot 14 augustus 2010, kan iedereen reageren op het ontwerpplan.

Wat wil de Vlaamse regering concreet bereiken tegen 2015?
o Zuivere zwemplaatsen
o Betere waterkwaliteit in waardevolle en beschermde natuurgebieden
o Dat meer mensen minder water verbruiken, vaker de kraan toedraaien en regenwater een tweede leven geven.
o Een fikse verbetering van de luchtkwaliteit met minder ozon en fijn stof.
o Het verkeer milieuvriendelijker maken
o Meer milieuverantwoorde producten op de markt en een grotere vraag naar groene producten
o Meer energiebesparing

Raadpleeg het ontwerpplan of de milieubrochure, geef je visie en laat al meteen een spoor na!

o Meer informatie vind je op www.milieubeleidsplan.be
o Contactpersoon bij MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)