Deel deze pagina

Verzenden

Signalen 2010 (EMA): Aanpassen aan de klimaatverandering in Europa

Cover Signalen 2010 van het Europees MilieuagentschapEind maart publiceerde het Europees Milieuagentschap (EMA) ‘Signalen 2010’. Klimaatverandering is een van de centrale thema’s. Persoonlijke verhalen laten de lezer de loop van het water volgen, van de toppen van de Alpen naar de straten van Wenen. We ontdekken dat klimaatverandering de oeroude kringloop van het water in de bergen beïnvloedt, met gevolgen voor tientallen miljoenen Europeanen.

Ons aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering lijkt onontbeerlijk. Aangezien naar schatting 80 % van de wereldbevolking in 2050 in stedelijk gebied woont, zullen ook in dichtbevolkte agglomeraties acties noodzakelijk worden. Adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering vraagt creatieve oplossingen die verder gaan dan technologische optimalisering. Door een fundamenteel andere planning, architectuur en vervoer kunnen we onze stedelijke landschappen omvormen tot ‘stedelijke ecosystemen’ die vooroplopen in aanpassing.

foto Architectuur op water in AmsterdamEen voorbeeld hiervan zijn de nieuwe vormen van architectuur in Amsterdam. De nieuwe huizen zijn aangemeerd aan drijvende promenades en hebben water, stroom en riolering. Ze kunnen gemakkelijk worden ontkoppeld en ergens anders naartoe worden gebracht. In milieuvriendelijke drijvende kassen kunnen allerlei soorten groenten en fruit worden verbouwd.

Milieuverkenning 2030, de meest recente publicatie van MIRA, concludeert dat ook in Vlaanderen adaptatiemaatregelen noodzakelijk zijn. De geografische ligging van Vlaanderen dwingt waterbeheerders bovendien te zoeken naar ingrepen die vlot bij te sturen zijn en onder verschillende omstandigheden hun nut bewijzen. Dit zowel om het overstromingsrisico te beperken, als om watertekorten te voorkomen en op te vangen.

• Meer informatie over ‘Signalen 2010’, een uitgave van het Europees Milieuagentschap.
• Meer informatie over klimaatverandering en waterhuishouding in Vlaanderen in de toekomstverkenning ‘Milieuverkenning 2030’.
• Contactpersoon: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)