Deel deze pagina

Verzenden

Waarom er in Vlaanderen weinig water beschikbaar is...

logo Wereldwaterdag 2010Wereldwijd krijgen watergerelateerde problemen steeds meer aandacht. Denk maar aan de Wereldwaterdag (22 maart) of de Wereldwaterweek (5 - 11 september 2010). Watergerelateerde problemen zijn heel divers van aard en kunnen te maken hebben met een slechte waterkwaliteit, wateroverlast of watertekort. Voor dat laatste probleem is het belangrijk te weten hoeveel water er beschikbaar is.

De hoeveelheid beschikbaar water hangt af van de hoeveelheid neerslag die valt, het deel dat daarvan verdampt en de hoeveelheid water die via rivieren en grondwater een land binnenstroomt. De waterbeschikbaarheid kan uitgedrukt worden in absolute aantallen per land of regio. Het zegt echter meer om de waterbeschikbaarheid uit te drukken per inwoner. Het resultaat daarvan is het aantal kubieke meter dat per inwoner jaarlijks beschikbaar is. Dat water dient niet enkel voor huishoudelijk gebruik maar ook voor de landbouw en de industrie. Internationaal wordt de waterbeschikbaarheid berekend volgens verschillende methodes. Het zijn ruwe indicatoren die in grote lijnen mogelijke probleemgebieden aanduiden. Op vraag van MIRA maakte het Waterbouwkundig Laboratorium, met input van de Vlaamse Milieumaatschappij, nieuwe berekeningen voor de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en Brussel.

Afhankelijk van de methode blijkt dat er gemiddeld in Vlaanderen en Brussel jaarlijks tussen 1 100 en 1 700 m³ water per persoon beschikbaar is. Internationaal wordt dit als “zeer weinig” bestempeld. Slechts enkele Westerse landen beschikken over nog minder water per inwoner (Italië en Tsjechië). Zelfs in landen als Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter dan in Vlaanderen en Brussel.
De belangrijkste oorzaak van die lage waterbeschikbaarheid is de grote bevolkingsdichtheid in Vlaanderen en Brussel. Het beschikbare water moet over een groot aantal inwoners verdeeld worden, terwijl de oppervlakte beperkt is. Verder zijn er ook geen heel grote rivieren die Vlaanderen binnenstromen.

Deze analyses tonen nogmaals aan waarom het, ook in Vlaanderen, belangrijk is om zuinig en efficiënt met het beschikbare water om te springen.