Deel deze pagina

Verzenden

CO2-emissiehandel in Vlaanderen in kaart gebracht

Binnen Europa is de handel in CO2-emissierechten een van de belangrijkste beleidsinstrumenten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. In opdracht van MIRA beschrijft VITO de toepassing van die emissiehandel in Vlaanderen tijdens de eerste (2005-2007) en tweede (2008-2012) handelsperiode, en de mogelijke aanpassingen voor de derde handelsperiode (2013-2020). Het nieuw onderzoeksrapport brengt ook alle emissies in kaart die onder de bepalingen vallen van het Europese emissiehandelsysteem (ETS), samen met de bijhorende energiegebruiken.

In 2008 is 50 % van de totale CO2-uitstoot in Vlaanderen afkomstig van ETS-installaties. Het overgrote deel van die installaties is terug te vinden bij de sectoren Industrie en Energie. Voor die 2 sectoren valt respectievelijk 84 % en 94 % van de CO2-uitstoot te wijten aan (energetisch) energiegebruik onder de ETS-bepalingen. Ook enkele installaties bij Handel & diensten nemen deel aan de emissiehandel, slechts goed voor iets minder dan 1 % van de emissies van die sector.

Dit onderzoeksrapport legt de basis voor de jaarlijkse opvolging van de broeikasgasemissies in Vlaanderen, opgedeeld tussen een ETS-fractie en een non-ETS-fractie. Een actualisatie voor de emissies van 2009 is voorzien voor de publicatie van het MIRA Indicatorrapport 2010 (eind november).

Lees meer over de toepassing van emissiehandel in Vlaanderen in het onderzoeksrapport ‘Analyse energiegegevens en CO2-emissies onder het Europese Emissiehandelsysteem (ETS) in vergelijking met totaal energieverbruik en CO2-emissies in Vlaanderen’

Contactpersoon: Johan Brouwers (j.brouwers@vmm.be)