Deel deze pagina

Verzenden

22 maart 2010 - Wereldwaterdag: waar gaat de Vlaamse waterkwaliteit naar toe?


logo Wereldwaterdag 2010Op maandag 22 maart 2010 vindt de jaarlijkse Wereldwaterdag plaats. Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties coördineert de organisatie ervan. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de waterkwaliteit. Dat treft, want in de Milieuverkenning 2030 is een volledig hoofdstuk gewijd aan scenario’s voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen.

Uit de analyses blijkt dat de hoeveelheden van verontreinigende stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen nog aanzienlijk kunnen dalen door de nu al geplande maatregelen uit te voeren. Aanvullende maatregelen kunnen een belangrijke bijkomende stap in de goede richting betekenen.  De verdere uitbouw en verbetering van de openbare waterzuivering speelt een grote rol. De dalende druk op het oppervlaktewater doet de kwaliteit ervan verder verbeteren. Dat zal bijvoorbeeld merkbaar zijn aan verbeterde zuurstofconcentraties in het water. De verbetering van de waterkwaliteit zal uiteraard ook meer kansen scheppen voor het biologisch leven. Ondanks die positieve evoluties, zullen lang niet overal in Vlaanderen de vooropgestelde Europese en Vlaamse doelstellingen zomaar gehaald worden. Vooral fosfor, een plantenvoedende stof die kan leiden tot overmatige planten- en algengroei, blijft in alle geanalyseerde scenario’s een heikel punt.

• Lees meer over de evolutie van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Milieuverkenning 2030.
• Lees meer over  Wereldwaterdag.
• Contactpersoon: Bob Peeters (b.peeters@vmm.be)