Deel deze pagina

Verzenden

Duurzaam beleggen weerstaat financieel - economische crisis

logo Forum ETHIBELHet nieuwe MIRA-rapport ‘Duurzaam beleggen en sparen in België’ toont aan dat de duurzame beleggingsmarkt in België beduidend beter stand hield tijdens de financieel-economische crisis dan de reguliere beleggingsmarkt. In 2008 kromp de duurzame beleggingsmarkt met 8,0 % tot 8,3 miljard euro. De totale Belgische beleggingsmarkt kromp daarentegen met 30,8 % tot 119,4 miljard euro. In 2009 herstelde de duurzame beleggingsmarkt met 22,8 % tot 10,1 miljard euro. De totale markt steeg met slechts 4,0 % tot 124,3 miljard euro. Het aandeel van duurzaam beleggen in de gehele fondsenmarkt steeg tussen 2007 en 2009 van ongeveer 5 % naar 8 %.

Beleggers en financiële instellingen oefenen een belangrijke invloed uit op het economisch en maatschappelijk gebeuren door richting te geven aan kapitaalstromen. Participeren in of aanbieden van Duurzame beleggingsfondsen is een van de manieren waarop zij bijdragen tot een duurzame ontwikkeling. Deze beleggingsfondsen beleggen enkel in aandelen of obligaties die voldoen aan een aantal criteria, o.a. op het vlak van milieu- en sociaal beleid en duurzaamheid.

Naast duurzaam beleggen brengt het rapport ook de historiek van het duurzaam sparen in kaart. De markt van het ‘duurzaam sparen’ is in volume en groeivoet beperkter dan de markt van het duurzaam beleggen. Ze is echter wel toegankelijker voor het grote publiek. Meer en meer gemeentes en overheden vinden ook hun weg naar het risicobeperkt beheer van hun gelden via duurzame spaarrekeningen.

2e Week van het Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren

Van 18 tot en met 24 oktober 2010 gaat de 2de editie van de Week van het Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren door. Tijdens deze week wil de vzw BELSIF, het  Belgisch Forum voor Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Investeren, het publiek aanzetten om maatschappelijk verantwoord te beleggen.

o Lees het volledige MIRA-rapport 'Duurzaam beleggen en sparen in België'

o Lees de indicator 'Duurzaam beleggen in België'

o Lees de indicator 'Duurzaam sparen in België'

o Ontdek de Week van het Duurzaam en Maatschappelijk verantwoord Investeren.

o Lees meer over Forum ETHIBEL

o Contact persoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)