Deel deze pagina

Verzenden

Proef de donkerste nacht van het jaar

Op 16 oktober 2010 organiseren Bond Beter Leefmilieu, vzw Preventie lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde voor de 15e maal de ’Nacht van de duisternis’. Het wordt in Vlaanderen dan op verschillende plaatsen opnieuw wat donkerder ’s nachts. Op veel plaatsen doven de gemeenten de openbare verlichting en kan iedereen deelnemen aan verschillende activiteiten. Deze actie wil de bevolking bewustmaken van de lichthinderproblematiek en de gemeenten aanzetten om op structurele wijze energie te besparen en lichthinder te vermijden.

De campagne die startte in 1996 kent een wisselend aantal deelnemende gemeenten over de verschillende jaren. Na een top aantal deelnemers in 2007 (54 %), doen de laatste twee jaar (2008 en 2009) iets meer dan een derde van de gemeenten in Vlaanderen mee aan dit initiatief. Alhoewel in Vlaanderen minder dan twee procent van de bevolking zegt ernstig tot extreem gehinderd te zijn door te veel licht, blijken toch zes op tien personen het belangrijk te vinden dat de hemel ’s nachts donker is.

Figuur Aantal deelnemende gemeenten aan nacht van de duisternis (1996 -2009)

Het aantal deelnemende gemeenten aan de ‘Nacht van de duisternis’ is een (respons)indicator die wordt opgevolgd door MIRA samen met een honderdtal andere indicatoren die het volledige milieuveld beslaan.

o Meer informatie over Lichthinder: Achtergronddocument Lichthinder of indicatorfiches hinder
o Meer informatie over Nacht van de Duisternis

o Contactpersoon MIRA: Marleen Van Steertegem (m.vansteertegem@vmm.be)