Deel deze pagina

Verzenden

Milieu en economie

Aan de hand van indicatoren en cijfermateriaal probeert MIRA een antwoord te formuleren op beleidsvragen uit het domein van milieu & economie:

  • hoe hoog zijn de milieuschadekosten (externe milieukosten) van milieuverstoringen?
  • worden deze (volledig) vervat in de prijzen en belastingen die de veroorzakers van de milieuschade betalen (overeenkomstig het principe 'de vervuiler betaalt')?
  • worden milieuschadelijke activiteiten meer belast dan vroeger?
  • hoeveel bedragen de kosten ter bestrijding van milieuverstoringen, m.a.w. de kosten van milieubeleid, milieumaatregelen en milieubeheer voor overheden en doelgroepen?
  • wat zijn de sociale en macro-economische gevolgen van milieuverstoringen en milieubeleid?
  • ...
Info
Raadpleeg de bijhorende indicatoren aan de hand van bovenstaande selectie-tool of via de overzichtslijst onderaan deze pagina.
Uw eigen indicatorrapport
Voeg deze fiche toe aan uw eigen 'Indicatorrapport à la carte' door hierboven aan te klikken.

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapport 'Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisatie 2016' (2017) (pdf, 12 MB)

Onderzoeksrapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2015' (2016) (pdf, 1,9 MB)

Onderzoeksrapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2014' (2015) (pdf, 1,7 MB)

Onderzoeksrapport 'De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2013' (2015) (pdf, 2,5 MB)

Onderzoeksrapport 'De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen 1990-2012' (2014) (pdf, 3,05 MB)

Onderzoeksrapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012' (2013) (pdf, 329 KB)

Onderzoeksrapport 'Vergroent het belastingstelsel in Vlaanderen?' (2013) (pdf, 2,04 MB)

Onderzoeksrapport 'De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen 1990-2011' (2013) (pdf, 3,08 MB)

Onderzoeksrapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011' (2013) (pdf, 1,26 MB)

Achtergronddocument Milieu en Economie (2006) (pdf, 599 KB)

Onderzoeksrapport 'Index voor Duurzame Economische Welvaart voor Vlaanderen 1990-2009' (2012) (pdf, 2,44 MB)

Onderzoeksrapport 'Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010' (2011) (pdf, 250 KB)

Onderzoeksrapport "Indicatoren voor de vergroening van het belastingstelsel in Vlaanderen" (2011) (pdf, 344 KB)

Onderzoeksrapport "Duurzaam sparen en beleggen in België" (2010) (pdf, 1,59 MB)

Onderzoeksrapport 'Actualisering van de externe milieuschadekosten (algemeen voor Vlaanderen) met betrekking tot luchtverontreiniging en klimaatverandering (2010) (pdf, 2,17 MB)

Onderzoeksrapport 'Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen' (2010) (pdf, 3,18 MB)

Onderzoeksrapport "Verkennende studie naar prijs- en inkomenselasticiteiten van milieugerelateerde goederen en diensten in Vlaanderen" (2006) (pdf, 473 KB)

Onderzoeksrapport "Internalisering van externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen - Samenvatting" (2005) (pdf, 900 KB)

Onderzoeksrapport "Internalisering van externe kosten voor de productie en de verdeling van elektriciteit in Vlaanderen" (2005) (pdf, 0,5 MB)

Onderzoeksrapport "Kwantificering van gezondheidsrisico's aan de hand van DALY's en externe gezondheidskosten" (2003) (pdf, 869 KB)

Onderzoeksrapport "Indicatoren voor de vergroening van de fiscaliteit in Vlaanderen" (2004) (pdf, 600 KB)

Onderzoeksrapport "Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen - Samenvatting" (2004) (pdf, 0,5 MB)

Onderzoeksrapport "Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen" (2004) (pdf, 1,25 MB)

Andere publicaties

Milieu & Economie - Naar een economische onderbouwing van het Vlaamse milieubeleid (2006) (pdf, 236 KB)

Milieu & economie - Milieu-uitgaven en vergroening van het belastingstelsel nader bekeken (2005) (pdf, 805 KB)

Wetenschappelijk rapport "MIRA-S 2000 Gevolgen voor de economie" (2000) (pdf, 1,59 MB)

DPSI-R (de verstoringsketen)

De verstoringsketen is een veelgebruikt analysekader in de internationale milieurapportering. De keten schematiseert de oorzaken tot en met de gevolgen van de milieuproblemen.

Schakel 1 Driving forces (Maatschappelijke activiteiten) de onderliggende oorzaken van de milieuproblemen (productie, consumptie, transport, recreatie, enz.)
Schakel 2 Pressure (Druk) de directe oorzaken van de verstoringen brongebruik (energie, water, ruimte, grondstoffen) emissies (lozingen naar lucht, water en bodem, afval)
Schakel 3 State (Toestand) de resulterende toestand in lucht, water en bodem
Schakel 4 Impact (Impact) een inschatting van de negatieve gevolgen van de milieukwaliteit voor mens, natuur en economie
Schakel 5 Response (Respons) het (beleids)antwoord op deze verstoringen

IndicatorsDPSIR-chain

The DPSI-R chain is a frequently used analysis framework in international environmental reporting. The DPSI-R chain outlines the causes to the impacts of environmental problems.

Link 1 Driving forces the underlying causes of environmental problems (production, consumption, transportation, recreation, etc.)
Link 2 Pressure the direct causes of the disturbances from resource use (energy, water, space, materials) and emissions (discharges to air, water and soil, waste)
Link 3 State the resulting state in air, water and soil
Link 4 Impact an estimate of the negative effects of the environmental quality for man, nature and economy
Link 5 Response the (policy) response to these disturbances

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.

Indicatoren

positieve evolutie Positieve evolutie, met de doelstelling binnen bereik, of gunstige toestand.
onduidelijke evolutie Geen of beperkte evolutie, maar onvoldoende om de doelstelling te bereiken, of neutrale toestand.
negatieve evolutie Negatieve evolutie, verder weg van de doelstelling, of ongunstige toestand.
onvoldoende informatie beschikbaar Onvoldoende informatie.
De toekenning van smileys is geen exacte wetenschap maar veeleer een expertoordeel. Het 'oormerken' van indicatoren houdt onmiskenbaar het gevaar in van te sterke vereenvoudiging. Daarom wil de smiley de lezer vooral aanzetten om de bijhorende indicatorbeschrijving te lezen.